آیین درخت کاری مرکز آموزش عالی محلات - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 19 اسفند 1398

آیین درخت کاری مرکز آموزش عالی محلات

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی:

به رسم هرساله امروز نیز مورخ 19 اسفند ماه 98 تعدادی درخت جهت ایجاد فضای سبز هر چه بهتر با حضور ریاست مرکز و جمعی از پرسنل غرس گردید.

IMG_2317 IMG_2322 IMG_2333 IMG_2353
IMG_2405 IMG_2422 IMG_2431 IMG_2396