اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید بدون آزمون - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 09 مهر 1398

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید بدون آزمون

ضمن عرض تبریک به کلیه پذیرفته شدگان رشته علوم کامپیوتر در مرکز آموزش عالی محلات، به اطلاع میرساند ثبت نام این عزیزان بصورت حضوری در روز شنبه 13 /07 /98 انجام خواهد شد. کلیه پذیرفته شدگان بایستی مدارک مشروحه در زیر را آماده نموده و در روز ثبت نام ارائه نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

1- اصل ‌يا گواهي ‌مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا دوره شش ساله دبيرستان و ریز نمرات دیپلم + 2 سری کپی ( مخصوص نظام قدیم آموزش متوسطه)

2- اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش‌دانشگاهي + 2 سری کپی (مخصوص نظام آموزشی سالی واحدی)

3- اصل ‌مدرك ‌‌يا گواهي ‌‌ديپلم ‌‌متوسطه‌ ‌نظام‌ آموزشي ترمي واحدي / سالي واحدي + 2 سری کپی (مخصوص نظام آموزشی سالی واحدی)

4- اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه ‌نظام‌ آموزشي ترمي واحدي / سالي واحدي+ 2 سری کپی (مخصوص نظام آموزشی سالی واحدی)

5- اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش‌دانشگاهي + 2 سری کپی (مخصوص نظام آموزشی سالی واحدی)

6- اصل ‌مدرك ‌‌يا گواهي موقت پايان تحصيلات ‌‌دوره دوم متوسطه + 2 سری کپی (مخصوص نظام آموزشي جديد )

7- گزارش كلي سوابق تحصيلي پايه‌هاي دهم تا دوازدهم (فرم 602) قابل دريافت از دبيرستان محل تحصيل + 2 سری کپی (مخصوص نظام آموزشي جديد )

8- اصل كارنامه تحصيلي سه سال آخر دبيرستان پايه دهم تا دوازدهم + 2 سری کپی (مخصوص نظام آموزشي جديد )

9- اصل شناسنامه و 2 سری کپی از کلیه صفحات آن

10- اصل کارت ملی و 2 سری کپی از آن (پشت و رو)

11- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم نظام وظیفه+ 2 سری کپی (درصورت وجود)

12- 6 ‌قطعه ‌عكس‌ تمام‌ رخ ‌4×3 تهيه ‌شده ‌در سال جاري

13- مراجعه به سامانه اینترتی به آدرس زیر و تکمیل فایل سلامت جسم دانشجویان در سایت و تهیه پرینت از فرم تکمیل شده و ارائه آن هنگام ثبت نام:

http://portal.saorg.ir/physicalhealth

14- مراجعه به سامانه اینترتی به آدرس زیر و تکمیل فایل سلامت روان دانشجویان در سایت و تهیه پرینت از فرم تکمیل شده و ارائه آن هنگام ثبت نام:

http://portal.saorg.ir/mentalhealth

15- فیش بانکی به مبلغ 200000ریال به حساب درآمد اختصاصی مرکز آموزش عالی محلات نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت هزینه صدور کارت دانشجویی (کلیه پذیرفته شدگان)

شماره حساب 4001092903021317

شناسه واریز 354092951120005000015254140168

شماره شبا ir410100004001092903021317

16- فیش بانکی به مبلغ 7000000 ریال (هفتصد هزار تومان) به حساب درآمد اختصاصی مرکز آموزش عالی محلات نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت هزینه علی الحساب شهریه دانشجویان شبانه (فقط پذیرفته شدگان نوبت دوم)

شماره حساب 4001092903021317

شناسه واریز 320092951120005000015252140103

شماره شبا ir410100004001092903021317

17- پرداخت مبلغ 275000 ریال بابت هزینه ثبت نام به سازمان سنجش آموزش کشور (بصورت نقدی در روز ثبت نام دریافت می شود)

18- دانلود فرم های تعهد زیر و تکمیل آنها و ارائه هنگام ثبت نام

دانلود فرم شماره 1 (کلیه پذیرفته شدگان)

دانلود فرم شماره 4 (پذیرفته شدگان منطقه 1)

دانلود فرم شماره 5(پذیرفته شدگان منطقه 2 و 3)

دانلود فرم پرسشنامه دانشجویی (کلیه پذیرفته شدگان)

دانلود فرم اطلاعات دانشجویی (کلیه پذیرفته شدگان)

19- مراجعه به مراکز پیشخوان دولت و ارائه درخواست تاییدیه تحصیلی و تحویل رسید مربوطه هنگام ثبت نام

تذکرات مهم:

1- از آنجا که مدارکی که در هنگام پذیرش به دانشگاه تحویل داده می شود تا پایان تحصیلات عودت داده نمی شود توصیه می شود دانشجویان از کلیه مدارک تحصیلی و فیش های بانکی خود کپی تهیه نموده و نزد خود نگه دارند.

2- برای جلوگیری از اتلاف وقت و سریع انجام شدن امور ثبت نام، کلیه پذیرفته شدگان بایستی پیش از ثبت نام حضوری کلیه فرمهای تعهد را پس از دانلود از سایت، تکمیل نموده و برای ثبت نام همراه داشته باشند.

3- پذیرفته شدگان گرامی بایستی کلیه مدارک فوق و کپی های مربوطه را پیش از ثبت نام آماده نموده و در روز ثبت نام تحویل دانشگاه دهند. مسولیت هرگونه نقص مدارک در هنگام ثبت نام به عهده شخص داوطلب می باشد.

4- ثبت نام خوابگاه برای دانشجویان متقاضی خوابگاه در همان روز ثبت نام انجام می گیرد.