اطلاعیه حذف نیمسال و حذف دروس در نیمسال جاری - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 17 اردیبهشت 1399

اطلاعیه حذف نیمسال و حذف دروس در نیمسال جاری

ضمن آرزوی سلامتی برای کلیه دانشجویان محترم مرکز، به اطلاع میرساند حذف نیمسال و حذف دروس در نیمسال 982 از مورخه شنبه 20 اردیبهشت ماه لغایت چهارشنبه 21 خرداد بصورت اینترنتی و از طریق سامانه آموزشی گلستان ( پیشخوان خدمت) انجام خواهد شد:

1-درخواستهای حذف ترم بایستی از طریق سامانه گلستان ارائه شوند. پس از طی روال قانونی و تایید شورای آموزشی، حذف نیمسال برای دانشجو اعمال خواهد شد. ضمنا بدلیل شرایط خاص این نیمسال، درخواست حذف ترم بدون احتساب در سنوات نیز قابل قبول خواهد بود.

2- بدلیل شرایط خاص کنونی، در این نیمسال امکان حذف یک یا چند درس نیز وجود خواهد داشت. برای حذف هر درس نیز دانشجو بایستی درخواست خود را از طریق سامانه آموزشی گلستان ارسال نماید. دقت نمایید که امکان حذف دروس پیش نیاز (یا همنیاز) وجود ندارد.

3- در صورتیکه پس از حذف چند درس، مجموع واحدهای دانشجو در این نیمسال به کمتر از 12 واحد برسد، نیمسال جاری جزو سنوات دانشجو محاسبه خواهد شد ولی یک نیمسال به سنوات مجاز دانشجو اضافه خواهد شد.

4- حذف ترم و حذف دروس صرفا در بازه زمانی فوق انجام خواهد شد و بعد از تاریخ اعلام شده، امکان حذف وجود ندارد.

در مورد زمان و نحوه برگزاری امتحانات پایانترم و نیز کلاسهای عملی، بعدا و پس از تعیین تکلیف از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا اطلاع رسانی خواهد شد. در حال حاضر برگزاری کلاسها بصورت مجازی مطابق اطلاعیه قبلی ادامه خواهد داشت.