انتخاب واحد با تاخیر - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 23 شهریور 1398

انتخاب واحد با تاخیر

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند دانشجوياني كه به هر دلیل تاكنون موفق به انتخاب واحد نشده اند مي توانند از ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخه 1398/06/25 با مراجعه به سامانه آموزشي گلستان تا پايان روز اقدام به انتخاب واحد نمايند.