بازدید دکتر امیدی رئیس مرکز بهداشت از مرکز آموزش عالی به جهت رعایت پروتکل های بهداشتی - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 28 مرداد 1399

بازدید دکتر امیدی رئیس مرکز بهداشت از مرکز آموزش عالی به جهت رعایت پروتکل های بهداشتی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی:

در تاریخ 99/05/28 آقای دکتر امیدی رئیس مرکز بهداشت از ساختمانها و کلاسهای مرکز به جهت رعایت پروتکل های بهداشتی بازدید به عمل آوردند.

IMG_3160 IMG_3169
IMG_3176 IMG_3179