بازدید ریاست مرکز آموزش عالی محلات از محل برگزاری مسابقات شطرنج - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 16 بهمن 1398

بازدید ریاست مرکز آموزش عالی محلات از محل برگزاری مسابقات شطرنج

ریاست مرکز آموزش عالی محلات جناب آقای دکتر خلیلی صبح امروز با حضور در سالن ورزشی مرکز از نحوه برگزاری و روند مسابقات شطرنج بازدید به عمل آوردند.

IMG_3012 IMG_3010 IMG_2987