بازدید نماینده مجلس جناب آقای دکتر علیرضا سلیمی از پروزهای آماده افتتاح مرکز - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 16 فروردین 1399

بازدید نماینده مجلس جناب آقای دکتر علیرضا سلیمی از پروزهای آماده افتتاح مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی:

در مورخ 16 فروردین ماه 99 جناب آقای دکتر علیرضا سلیمی با حضور خود در مرکز آموزش عالی از پروژه های آماده افتتاح مرکز بازدید به عمل آوردند. همچنین نیز جناب آقای دکتر خلیلی ریاست درباره مشکلات و راه حل های رفع آنها با دکتر سلیمی به بحث و گفت و گو پرداختند.

IMG_2541 IMG_2550 IMG_2555
IMG_2561 IMG_2581 IMG_2553