برگزاری کلاسهای مجازی - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 16 فروردین 1399

برگزاری کلاسهای مجازی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی:

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند کلاسهای آموزش مجازی دانشگاه از طریق آدرس زیر قابل دسترسی است:

lms.mahallat.ac.ir

کلمه کاربری : شماره دانشجویی

رمز: شماره ملی ( بدون صفرهای اول)

دانشجویان پس از ورود به سامانه باید در دروسی که قبلا در انتخاب واحد اخذ کرده اند ثبت نام کنند.پس از تایید استاد درس میتوانند از فایلهای آموزشی هر درس استفاده کنند.تا اطلاع ثانوی کلیه آموزشهای دانشگاه به جز کلاسهای عملی به طور مجازی و از طریق این سامانه انجام خواهد شد و کلیه دانشجویان ملزم به شرکت در کلاسها هستند.