فراخوان تاسیس خوابگاه غیردولتی (خودگردان) - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 08 مرداد 1398

فراخوان تاسیس خوابگاه غیردولتی (خودگردان)

مرکز آموزش عالی محلات، در راستای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و ایجاد فرصت برابر برای همه افراد دارای صلاحیت عمومی و تخصصی و همچنین پیرو دستورالعمل تاسیس خوابگاه های خودگردان وزارت علوم، از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای ساختمان های مناسب خوابگاه ، که مایل به تامین خوابگاه های دانشجویی غیردولتی (خودگردان) در شهرستان محلات می باشند، دعوت بعمل می آورد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر در ساعات اداری به اداره دانشجویی مرکز آموزش عالی محلات (دانشگاه دولتی محلات) مراجعه و یا از ساعت 8 الی 13 با شماره تلفن ( 08643242411 داخلی 2413 و 2424 ) تماس حاصل فرمایند. لازم بذکر است، متقاضیان درخواست کتبی خود را به همراه مشخصات کامل ملک (اعم از استیجاری و ملکی) حداکثر تا تاریخ 1 / 6 / 98 به اداره امور خوابگاه های دانشگاه دولتی محلات تحویل نمایند.