قابل توجه پذیرفته شدگان ورودی بدون آزمون در خصوص پرداخت هزینه ثبت نام - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 09 مهر 1398

قابل توجه پذیرفته شدگان ورودی بدون آزمون در خصوص پرداخت هزینه ثبت نام

به اطلاع پذیرفته شدگان بدون آزمون ورودی جدید میرساند هزینه های ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید بایستی بصورت زیر پرداخت شوند:

1- پرداخت مبلغ 275000 ریال بابت هزینه ثبت نام به سازمان سنجش آموزش کشور (پیرو ابلاغیه شماره 48817 مورخه 08 /07 /98 سازمان سنجش آموزش کشور) که این مبلغ بایستی بصورت نقدی در هنگام ثبت نام پرداخت شود.

2- پرداخت مبلغ 200000ریال به حساب درآمد اختصاصی مرکز آموزش عالی محلات نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت هزینه صدور کارت دانشجویی و ارائه فیش بانکی مربوطه در هنگام ثبت نام

شماره حساب 4001092903021317

شناسه واریز 354092951120005000015254140168

شماره شبا ir410100004001092903021317