مصوبه هیات رئیسه مرکز آموزش عالی در خصوص نحوه و ساعت حضور پرسنل - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 20 فروردین 1399

مصوبه هیات رئیسه مرکز آموزش عالی در خصوص نحوه و ساعت حضور پرسنل

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی:

مقرر گردید بنابر ابلاغ دولت و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا حضور کارکنان تا اطلاع ثانوی به صورت زیر انجام گردد:

1- کارکنانی که سن بالای 60 سال یا دارای بیماری زمینه ای می باشند به صورت دورکاری به وظایف خود عمل نمایند و در محل کار حاضر نشوند.کارکنان خانمی که طفل زیر 2 سال دارند نیز شامل این بند خواهند شد.

2- تمامی کارکنان باید در محل کار از ماسک و دستکش استفاده نمایند.

3- به گونه ای مدیریت شود تا از ورود مراجعین و دانشجویان به داخل اتاق های اداری خودداری شود.

4- ساعت کاری اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه از ساعت 8 الی 13 می باشد و همکاران اداری می توانند حداکثر یک ساعت نیز ازمرخصی ساعتی با تایید مقام مجاز استفاده نمایند.