پیام تبریک به مناسبت سال جدید توسط وزیر محترم علوم آقای دکتر منصور غلامی به ریاست محترم مرکز آقای دکتر حسن خلیلی - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 28 اسفند 1398

پیام تبریک به مناسبت سال جدید توسط وزیر محترم علوم آقای دکتر منصور غلامی به ریاست محترم مرکز آقای دکتر حسن خلیلی

با سلام و احترام؛ به لطف الهی، برگ دیگري از سالهاي خدمت در نظام آموزش عالی کشور ورق خورد و اینک در شرایط ویژه اي که ارکان کشور، از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوري درگیر آن هستند، به پیشواز سال 1399 میرویم. از خداوند بزرگ مسئلت دارم که در سال نو، همه ما را یاري دهد تا در صحت و سلامت، همچنان براي تحقق هدفهاي علم و فناوري کشور، با اهتمام و جدیت بکوشیم. امید است با تدبیر در تصمیم گیري ها و درایت در اجراي بهره ورانه آنها، ضمن حفظ روحیه امید به آینده، تحقق اثربخش برنامه ها را بر اساس نیازهاي منطقه اي و محلی با نظر به منافع ملی راهبري نماییم.

منصور غلامی

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری