کارت ورود به جلسه امتحانات پایانترم 981 - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 14 دی 1398

کارت ورود به جلسه امتحانات پایانترم 981

به استحضار کلیه دانشجویان محترم میرساند کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم از 14 /10 /98 از طریق سامانه آموزشی گلستان قابل دریافت است.

- کلیه دانشجویان موظف هستند پس از دریافت کارت از سامانه و تهیه پرینت از کارت مذکور در کلیه امتحانات آن را به همراه داشته باشند. از ورود دانشجویان فاقد کارت ورود به جلسه به سالن امتحانات ممانعت بعمل خواهد آمد.

- کارت ورود به جلسه تنها پس از تسویه حساب کامل شهریه و انجام ارزشیابی اساتید قابل دریافت است.

- دانشجویانی نیز که پرونده آموزشی آنها دارای نقص مدارک می باشد بایستی در اسرع وقت نسبت به رفع نقایص اقدام نمایند در غیراینصورت امکان دریافت کارت ورود به جلسه برای آنها نیز وجود ندارد.

- دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحان مندرج در کارت ورود به جلسه خود توجه کنند. عواقب هرگونه اشتباه در این مورد برعهده دانشجو می باشد.

- دانشجویان بایستی بر طبق شماره صندلی مندرج در کارت خود در سالن امتحانات مستقر شوند و هرگونه تغییر صندلی بدون هماهنگی تخلف محسوب می شود.

- دانشجویان دقت نمایند که در هر جلسه صورتجلسه حضور غیاب امتحانی را حتما امضا نمایند. غیبت در جلسه امتحان پایانترم به منزله نمره صفر خواهد بود.

- همراه داشتن موبایل و سایر لوازم الکترونیکی (بجز ماشین حساب در موارد مجاز) تقلب محسوب می شود.