گند زدایی و ضد عفونی داخل ساختمانهای مرکز - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 21 اسفند 1398

گند زدایی و ضد عفونی داخل ساختمانهای مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز:

گند زدایی و ضد عفونی داخل ساختمانهای اداری و آموزشی مرکز با همکاری پدافند غیر عامل مرکز توسط نیروهای خدوم دانشگاه انجام گردید.

IMG_2530 IMG_2522 IMG_2528
IMG_2516 IMG_2505 IMG_2501